Feb
10

Mikor és mi fog változni a CSOK bevezetésével?

1.) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,

amennyiben építés esetén az ÁFA nélkül, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy m2-re jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy m2-re jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,
 

2.) legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot, melyek a következők:

Közép-Magyarország területi egysége esetén

 • Budapesten a 35 millió Ft-ot,
 • városokban a 28 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,

Dunántúl területi egysége esetén

 • megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
 • városokban a 23 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,

Alföld és Észak területi egysége esetén

 • megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
 • városokban a 19 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

3.) meglévő, legalább komfortos, (vagy a bővítéssel azzá váló) használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez.

Kik igényelhetik a CSOK-ot?

 • a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermekek után, illetve
 • a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye),
 • a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.

Ki után vehető igénybe a CSOK?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
 • gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
 • a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalásához.

Ki minősül gyermeknek?

 • a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töltötte be, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 16. életévét betöltötte, de legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető CSOK összege függ:

 • a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától (ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek)
 • a lakás hasznos alapterületétől
 • a lakás energetikai besorolásától

Mennyi a CSOK összege 2015. július 1-jétől?
A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

Gyermekek száma Alapterület Alap összeg A energiamin. A+ energiamin. Alacsony Fogyasztás
1 gyermek 40-55 m2 500.000 Ft 550 000 Ft 600 000 Ft 650 000 Ft
  55,01-160 m2 600 000 Ft 660 000 Ft 720 000 Ft 780 000 Ft
2 gyermek 50-65 m2 800 000 Ft 880 000 Ft 960 000 Ft 1 040 000 Ft
  65,01-80 m2 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 1 200 000 Ft 1 300 000 Ft
  80,01-160 m2 1 300 000 Ft 1 430 000 Ft 1 560 000 Ft 1 690 000 Ft
3 gyermek 60-75 m2 1 200 000 Ft 1 320 000 Ft 1 440 000 Ft 1 560 000 Ft
  75,01-90 m2 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft 1 800 000 Ft 1 950 000 Ft
  90,01-160 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
4 gyermek 70-85 m2 1 600 000 Ft 1 760 000 Ft 1 920 000 Ft 2 080 000 Ft
  85,01-100 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
  100,01-160 m2 2 500 000 Ft 2 750 000 Ft 3 000 000 Ft 3 250 000 Ft

 

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény összege gyermekenként 400.000 Ft.

FONTOS !

A családok otthonteremtési kedvezményét az új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül (legkorábban 2015. március 4-e után kötött adásvételi szerződések esetén), építés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni (de legkorábban 2015. július 1-jét követően), bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően (legkorábban 2015. július 1-jét követően) megkezdett bővítési munkálatokra lehet igényelni.

Mi a helyzet jelenleg?

A szocpol építkezéshez akkor igényelhető, ha az építési engedély kiadása 2008. január 1. után történt, vásárlás esetén pedig az új lakás 2010. január 1. után kapott/kap használatbavételi engedélyt.

Építkezés esetén új lakásnak az az épület minősül, melyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek vagy tetőtér-beépítéssel jön létre, s a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabály előírásai szerint megfelel, s amely elkészülte után használatbavételi engedély köteles.

Vásárlás esetén új az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

 • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
 • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

A 256/2011. számú kormányrendeletben olvashatók a 2012. január 1-től hatályos Lakásépítési támogatás részletei.

Az igénylés feltételei:

 • Új lakóingatlan építése esetén az ÁFA nélkül, új lakóingatlan vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, az ingatlan teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó bekerülési költség/vételár nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ft-ot.
 • Az épített vagy vásárolt új lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú.
 • A lakóingatlan hasznos alapterülete 2 gyermek esetén legalább 60 m2, 3 gyermek esetén legalább 70 m2, 4 vagy több gyermek esetén legalább 80 m2, de nem haladja meg a 160 m2-t.
 • A szocpol igénybevételével épített vagy vásárolt lakóingatlanban az igénylőknek/támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Élettársak és házastársak esetén a lakóingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Rajtuk kívül csak az általuk eltartott gyermek(ek) szerezhet(nek) tulajdonjogot.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekeiknek valamint az együttköltöző családtagoknak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs. (A kivételt képező lakástulajdonokról a „Szocpol feltételek” pont alatt olvashat.)
 • Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát – mely bizonyos tételekkel csökkenthető – a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni. Ezek a tételek a következők:
  • az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás,
  • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege,
  • a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára,
  • a szocpollal vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-a, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
  • olyan 2009. július 1-jét követően kiállított számla vagy szerződés alapján kifizetett összeg, melyet az igénylő a meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg
 • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az állami vám- és adóhatóságnál nincsen nyilvántartott köztartozása.
 • Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételárról, építkezés esetén a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-áról saját névre szóló számlát kell bemutatni.

A szociálpolitikai kedvezmény jellemzői:

A szocpol 1 gyermek után nem jár. A jogosultsághoz legalább 2 meglévő vagy vállalt gyermek szükséges. Meglévő gyermekek után igényelt szocpol esetén nincsen felső életkorhatár a támogatott személyekre vonatkozóan, s a házastársi kapcsolat sem követelmény, vagyis 40 év felett, élettársak vagy egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek rá.

A szocpol ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek. Ha vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (lakásépítési támogatás, lakásépítési/-vásárlási kedvezmény) igénybevételével korábban már lakáscél megvalósult, és ezt követően a támogatottaknak a támogatást valamilyen okból vissza kellett fizetniük, akkor e támogatás alapjául szolgáló gyermekre újból a lakásépítési támogatás nem vehető igénybe.

Mekkora a szocpol összege jelenleg?

Alapterület 2 gyermek Alapterület  3 gyermek Alapterület  4 vagy több gyermek
60-75 m2 800 000 Ft 70-85 m2 1 200 000 Ft 80,01-95 m2 1 600 000 Ft
75,01-90 m2 1 000 000 Ft 85,01-100 m2 1 500 000 Ft 95,01-110 m2 2 000 000 Ft
90,01-160 m2 1 300 000 Ft 100,01-160 m2 2 000 000 Ft 110,01-160 m2 2 500 000 Ft

 

A fenti összegeket a következő mennyiségekkel lehet beszorozni (ennyivel növekedhet a szocpol összege):

 • 1,1, ha “A” energiaosztályú a lakás
 • 1,2, ha “A+” energiaosztályú a lakás
 • 1,3, ha alacsony energiafogyasztású a lakás (passzívház).

Megelőlegező szocpol

A meglévő gyermekek számától függetlenül, maximum 2 gyermeket vállalhatnak azok a támogatott személyek, akik házasok és egyikük életkora sem haladja meg a megelőlegező szocpolkérelem benyújtásakor a 40. életévet.

Utólagos szocpol

A 2012. január 1-től hatályos lakásépítési támogatást utóbb született gyermeke után az a támogatott személy veheti igénybe, aki korábban született gyermeke után is igénybe vette. A támogatás kizárólag a pénzintézeti lakáskölcsönből eredő tartozás csökkentésére fordítható. Összege azonos a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összeggel. A jogosultságot a hitelintézet a szerződéskötéskor érvényes feltételek szerint vizsgálja.

Ki minősül gyermeknek?

Az igénylő által eltartott vér szerinti, örökbefogadott, vagy gyámság alapján nevelésbe vett gyermek, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 16. életévét már betöltött gyermek is a támogatott személy eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Hogyan kell kiszámítani a hasznos alapterületet?

A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Ebbe a gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete nem számít bele.

A hasznos alapterület nagysága a szocpol összegének meghatározásánál játszik szerepet.

Hogyan kell kiszámítani a teljes nettó alapterületet?

A lakóépület teljes nettó alapterületébe, a fűthető és a fűtetlen (pl.: gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz, tároló) épületrészek alapterülete egyaránt beszámítandó.

A teljes nettó alapterület a bekerülési költség meghatározásánál mérvadó.

 

forrás: hitelnet.hu