A www.polosingatlan.hu (a továbbiakban: Weboldal) és tartalmának szerzői joga Pölösné Csanádi Györgyi egyéni vállakozó-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

Linkek elhelyezése

A Weboldal szerkesztősége örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőséget értesítik (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények* rendelkezéseinek . Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

A Weboldal-on található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.

Képek felhasználása

A Weboldal-on található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Weboldal-on elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Egyéb

Tilos a Weboldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos a Weboldal tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A Weboldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést. A portál csak a közszférához kapcsolódó információkkal foglalkozik.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti!

*Vonatkozó törvények: A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő rendelkezéseinek. A Hivatal engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Pölösné Csanádi Györgyi egyéni vállakozó, Minden jog fenntartva.